Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

500656-B21 HP 2GB (1x2GB) PC3-10600 RDIMM

Giá bán: 1,056,850

Description:
Genuine HP 2GB (1x2GB) PC3-10600 Registered
CAS 9 Dual Rank x 8 DRAM Memory Kit

Part Number(s)
Option Part# 500656-B21 (1 module per Kit)
Spare Part# 501533-001
Assembly Part# 500202-061

Note:
Our HP Part# 500656-B21 is guaranteed genuine HP product with a
HP serial number and logo.
We do not sell 3rd party HP memory.