Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

728629-B21 HP 32GB (1x32GB) SDRAM DIMM

Giá bán: 10,486,850

Description:
HP 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 PC4-2133P-R
(DDR4-2133) Registered CAS-15 Memory Kit

Part Number(s)
Option Part# 728629-B21
Spare Part# 774175-001
Assembly Part# 752370-091

Note:
Our HP Part# 728629-B21 is guaranteed genuine HP product with a
HP serial number and logo.
We do not sell 3rd party HP memory.