Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

00D4968 IBM 16GB PC3-12800 ECC SDRAM DIMM

Giá bán: 4,369,825

Description:
IBM Dual Rank 16GB (1x16GB) ECC PC3-12800 Registered

Part Number(s)
IBM Part# 00D4968

Note:
Our IBM Part# 00D4968 is guaranteed genuine IBM product with a
IBM serial number and logo.
We do not sell 3rd party IBM memory.