Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

461828-B21 HP 4GB (2x2GB) PC2-5300 SDRAM Kit

Giá bán: 1,746,850

Description:
Genuine HP 4GB (2x2GB) FBD PC2-5300
Low Power Dual Rank SDRAM Memory Kit

Part Number(s)
Option Part# 461828-B21
Spare Part# 455442-001

Note:
Our HP Part# 461828-B21 is guaranteed genuine HP product with a
HP serial number and logo.
We do not sell 3rd party HP memory.