Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Showing 1–12 of 25 results

Giá bán: 1,976,850
Giá bán: 1,746,850

Thiết bị điện tử

461826-B21 HP 2GB PC5300 (2x1GB) Kit

Giá bán: 1,746,850
Giá bán: 1,516,850
Giá bán: 1,516,850
Giá bán: 1,516,850

Linh kiện máy chủ - Server

497763-B21 HP 2GB (2x1GB) PC2-6400 SDRAM Kit

Giá bán: 2,206,850
Giá bán: 1,516,850
Giá bán: 1,516,850
Giá bán: 1,516,850
Giá bán: 1,976,850
Giá bán: 1,746,850