Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

432401-002 , 454141-003 , 463047-001 , GB0750C4414 , GB0750C8047 HP 750-GB 1.5G 7.2K 3.5 SATA HDD

Giá bán: 2,206,850

Description:
750GB Hot-Plug SATA 1.5GB/s Hard Drive 7200 RPM 3.5-inch form factor 1.0 inch high NCQ (Native Command Queing)
In HP Hot-Plug Hard Drive tray (as pictured)
For HP G1-G7 Proliant SATA Servers and select Storage Arrays
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Certified Hard Drive

Part Number(s)
Option Part# 432341-B21
Spare Part# 432401-001
Spare Part# 432401-002
Assembly Part# 454141-003
Assembly Part# 432337-005
Model# GB0750C8047
Model# GB0750C4414