Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

431786-B21 , 431908-001 , 443193-002 , FJ120C4981 HP 120-GB 5.4K 2.5 1.5G SATA HDD

Giá bán: 2,206,850

Description:
HP 120GB 1.5G SATA 5.4K 2.5-inch SFF Hot-Plug Hard Drive In HP Hot-Plug Hard Drive tray (as pictured)
For HP G1-G7 Proliant SATA Servers and select Storage Arrays
Genuine HP serial number and firmware

Part Number(s)
Option Part# 431786-B21
Spare Part# 431908-001
Assembly Part# 443193-002
Model# FJ120C4981