Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

42D0373 IBM 146-GB 15K 2G FC-AL HDD

Giá bán: 6,806,850

Description:
IBM 146GB 15K RPM 3.5-inch Hot-Plug
2Gbps Fibre Channel Hard Drive

Part Number(s)
IBM Option: 40K6808
IBM FRU: 42D0373
IBM P/N: 40K6845