Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

408850-B21 HP 1GB (2x512MB) PC2-5300 SDRAM Kit

Giá bán: 1,746,850

Description:
Genuine HP 1GB PC2-5300
DDR2 (2x512MB) Memory Kit

Part Number(s)
Option Part# 408850-B21 (2 x 512MB)

Note:
Our HP Part# 408850-B21 is guaranteed genuine HP product with a
HP serial number and logo.
We do not sell 3rd party HP memory