Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 2,206,850

Description:
IBM 36.4GB 15K Ultra320 SCSI Hot-Plug Hard Drive w/Tray (as pictured)

Part Number(s)
IBM Part# 39R7314
IBM Part# 90P1318
IBM Part# 90P1321
IBM Part# 40K1026
IBM Part# 90P1380
IBM Part# 90P1383