Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 2,206,850

Description:
500GB Hot-Plug SATA 1.5GB/s Hard Drive 7200 RPM 3.5-inch form factor 1.0 inch high NCQ (Native Command Queing)
In HP Hot-Plug Hard Drive tray (as pictured)
For HP G1-G7 Proliant SATA Servers and select Storage Arrays
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Certified Hard Drive

Part Number(s)
Option Part# 395473-B21
Spare Part# 395501-001
Assembly Part# 395474-001
Assembly Part# 454141-002
Model# 6H500F0
Model# GB0500C8046
Model# GB0500C4413