Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

371535-B21 , 377682-001 , 404938-001 HP 146-GB U320 10K ML150 G2

Giá bán: 3,586,850

Description:
146GB Ultra320 3.5-inch SCSI Hot-Plug 10K Hard Drive
For the ML150 G2 only

Part Number(s)
Option Part# 371535-B21
Spare Part# 377682-001
ROHS Spare Part# 404938-001