Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 4,736,850

Description:
HP 160GB ATA/100 7200RPM 3.5-inch IDE Hard Drive
Genuine HP serial number and firmware

Part Number(s)
Option Part# 366486-B21
Spare Part# 326510-001
Assembly Part# 320143-001
Assembly Part# 320143-005
Assembly Part# 408996-002
Assembly Part# 439944-002
Model# ST3160021A
Model# ST3160815A