Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

343056-B21 HP 2GB PC3200 SDRAM Memory

Giá bán: 1,516,850

Description:
Genuine HP 2GB PC2-3200 DDR2
400MHz 240-pin SDRAM Memory

Part Number(s)
Option Part# 343056-B21 (2 x 1GB)

For the Proliant DL140 G2/DL360 G4P/DL380 G4/DL580 G3/DL580 G4/ML350 G4p/ML370 G4/ML570 G3/ML570 G4 Servers

Note:
Our HP Part# 343056-B21 is guaranteed genuine HP product with a
HP serial number and logo.
We do not sell 3rd party HP memory