Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Showing all 5 results

Thiết bị điện tử

343056-B21 HP 2GB PC3200 SDRAM Memory

Giá bán: 1,516,850

Thiết bị điện tử

647905-B21 HP 2GB (1x2GB) SDRAM DIMM

Giá bán: 1,976,850

Thiết bị điện tử

669320-B21 HP 2GB (1x2GB) SDRAM DIMM

Giá bán: 1,976,850

Thiết bị điện tử

450260-B21 HP 2GB Dual Rank Memory Kit

Giá bán: 4,966,850

Thiết bị điện tử

432806-B21 HP 2GB PC2-5300 SDRAM Module

Giá bán: 1,746,850