Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

332751-B21 , 332934-001 , HP 72.8-GB U320 NHP 10K

Giá bán: 5,196,850

Description:
72.8GB Ultra320 3.5-inch SCSI 68-Pin Non-Hot-Plug 10K Drive
Genuine HP Serial number and firmware

Part Number(s)
Option Part# 332751-B21
Spare Part# 332934-001
Assembly Part# 356910-004
2-5-2 Part# FE-26937-01
Model# BD07297B57