Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

26K5203 IBM 146-GB 15K 2G FC-AL HDD

Giá bán: 6,806,850

Description:
IBM 146GB 15K RPM 3.5-inch Hot-Plug
2Gbps Fibre Channel Hard Drive

Part Number(s)
IBM Option: 73P8022
IBM FRU: 73P8023
IBM P/N: 26K5203