Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 2,206,850

Description:
HP 72.8GB Wide Ultra3 SCSI 10K Drive (1 inch)
Wide Ultra3 SCSI Hot-Plug

Part Number(s)
Option Part# 232432-B22
Spare Part# 233349-001
Assembly Part# 233806-004