Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

230534-B21 HP 40-GB Ultra ATA 100 7.2K

Giá bán: 2,206,850

Description:
40GB Ultra ATA/100 7200 RPM Drive
Hewlett-Packard Part# 230534-B21