Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

10N7204 IBM 146-GB 15K 3.5 SAS HP HDD

Giá bán: 2,206,850

Description:
146GB Serial Attached SCSI (SAS) 3.5-inch
15K Single Port Hot-Plug Hard Drive

Part Number(s)
IBM Part# 10N7204
IBM Part# 10N7232
IBM Part# 10N7203
IBM Part# 42R4234