Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

02R3X Dell EQL 600-GB 15K 3.5 SAS PS4100XV

Giá bán: 4,506,850

Description:
1 x Dell EqualLogic 600GB 15K RPM 6Gb/s
3.5-inch Hot-Plug Serial Attached SCSI (SAS) Hard Drive
In Dell EqualLogic PS4100 / PS6100 series
3.5-inch Hot Plug Hard Drive Tray (as pictured)
Genuine Dell EqualLogic serial number and firmware
Genuine Dell EqualLogic Certified Hard Drive

Compatible Storage Arrays:
Dell EqualLogic PS4100 PS4100XV PS4110XV
Dell EqualLogic PS6100 PS6100XV PS6110XV

Part Number(s)
Dell EqualLogic Part# 02R3X
Dell EqualLogic Part# 002R3X