Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

00WG660 IBM 300GB 15K 12G 2.5 SAS G3HS HDD

Giá bán: 6,346,850

Description:
IBM 300GB 15K 12Gb/s 2.5 SAS G3HS
HDD Hot-Swap Hard Drive

Part Number(s)
IBM Option: 00WG660
IBM FRU: 00WG661
IBM P/N: 00WG664