Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

00NC525 IBM 900GB 10K 6G 2.5 G2HS SAS

Giá bán: 9,106,850

Description:
IBM 900GB 10K 6G 2.5 G2HS SAS
Hot-Swap Drive with Tray included

Part Number(s)
IBM Part# 00NC525
IBM Part# 2076-AHF2
IBM Part# 00AR326