Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

00FN148 IBM 4-TB 6G NL 7.2K 3.5 SATA G2SS 512e HDD

Giá bán: 13,769,825

Description:

  • IBM 4TB SATA 3.5-inch 6G 7.2K NL LFF G2SS Simple-Swap Hard DrivePart Number(s)
  • IBM Part# 00FN148