Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Showing all 10 results

Thiết bị điện tử

867853-B21 HP 8GB (1x8GB) SDRAM DIMM

Giá bán: 5,196,850

Thiết bị điện tử

815097-B21 HP 8GB (1x8GB) SDRAM DIMM

Giá bán: 4,276,850
Giá bán: 41,939,00095,897,000

Máy chủ - Server

Máy chủ Dell PowerEdge T30

Giá bán: 15,574,41034,691,410
Giá bán: 52,509,000102,225,000
Giá bán: 52,215,524154,411,525
Giá bán: 47,029,41071,532,000
Giá bán: 51,259,670129,105,670
Giá bán: 60,431,000109,337,000