Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

450260-B21 HP 2GB Dual Rank Memory Kit

Giá bán: 4,966,850

Description:
HP 2GB (1x2GB) Dual Rank PC2-6400
(DDR2-800) Unbuffered Memory Kit

Part Number(s)
Manufacturer Part# 450260-B21