Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

U795J EQL 500GB 7.2K 3.5 SATA PS1200E

Giá bán: 5,196,850

Description:
Dell EqualLogic 500GB 7.2K RPM 3G
(3Gb/s) 3.5-inch SATA
Hot-Plug Hard Drive in Dell EqualLogic PS1200 series
3.5-inch Hot-Plug Hard Drive Tray (as pictured)
Genuine Dell EqualLogic serial number and firmware
Genuine Dell EqualLogic Certified Hard Drive

Compatible Storage Arrays:
Dell EqualLogic PS300E
Dell EqualLogic PS1200E
Dell EqualLogic PS2400E

Part Number(s)
Dell Part# U795J