Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

U4001 Dell 160-GB 7.2K 3.5 SATA HDD w/F238F 2 Pack

Giá bán: 3,664,825

Description:
2 x Dell 160GB 7.2K 3.5-inch 3Gb/s SATA

Part Number(s)
Dell Part# U4001
Western Digital Part# WD1600JD-75HBB0