Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

ST3250620NS EQL 250GB 7.2K 3.5 SATA PS50E

Giá bán: 4,702,800

Description:
Dell EqualLogic 250GB 7.2K RPM 3G
(3Gb/s) 3.5-inch SATA
Hot-Plug Hard Drive in Dell EqualLogic PS50 series
3.5-inch Hot-Plug Hard Drive Tray (as pictured)
Genuine Dell EqualLogic serial number and firmware
Genuine Dell EqualLogic Certified Hard Drive

Compatible Storage Arrays:
Dell EqualLogic PS50E
Dell EqualLogic PS100E

Part Number(s)
Seagate Part# ST3250620NS-EQL