Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

ST1000NM0001 Dell EQL 1TB 6G 7.2K 3.5 SAS PS4100E

Giá bán: 5,196,850

Description:
1 x Dell EqualLogic 1-TB 7.2K 6Gb/s
3.5-inch Hot-Plug Serial Attached SCSI (SAS)Hard Drive
In Dell EqualLogic PS4100 / PS6100 series
3.5-inch Hot Plug Hard Drive Tray (as pictured)
Genuine Dell EqualLogic serial number and firmware
Genuine Dell EqualLogic Certified Hard Drive

Compatible Storage Arrays:
Dell EqualLogic PS4100 PS4100E PS4110E
Dell EqualLogic PS6100 PS6100E PS6110E
Dell EqualLogic PS6210E

Part Number(s)
Dell EqualLogic Part# M5XD9
Seagate Part# ST1000NM0001