Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

728769-001 HP 800-GB SFF 2.5 SATA VE 6G EV SSD

Giá bán: 10,946,850

Description:
HP 800GB SFF 2.5-inch SATA
Value Endurance (VE) 6G Hot-Plug
Enterprise Value (EV) Solid State Drive
For G1-G7 Proliant Servers
Genuine HP Serial number and firmware
Genuine HP Certified Solid State Drive

Part Number(s)
Option Part# 728743-B21
Spare Part# 728769-001
SmartBuy Part# 728769-S21