Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Showing 1–12 of 49 results

Giá bán: 12,096,850

Linh kiện máy chủ - Server

728769-S21 HP 800-GB SFF 2.5 SATA VE 6G EV SSD

Giá bán: 10,946,850

Thiết bị điện tử

00AJ015 IBM 800-GB SATA 2.5 MLC HS SSD

Giá bán: 22,676,850
Giá bán: 22,446,850
Giá bán: 15,776,850
Giá bán: 69,699,825
Giá bán: 42,382,800208,462,800
Giá bán: 12,096,850
Giá bán: 12,096,850
Giá bán: 10,716,850