Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Showing 1–12 of 38 results

Giá bán: 5,196,850

Thiết bị điện tử

778268-B21 HP 16GB (1x16GB) SDRAM DIMM

Giá bán: 9,106,850

Thiết bị điện tử

778267-B21 HP 8GB (1x8GB) SDRAM DIMM

Giá bán: 6,116,850

Thiết bị điện tử

810744-B21 HP 16GB (1x16GB) SDRAM DIMM

Giá bán: 10,256,850

Thiết bị điện tử

843311-B21 HP 8GB (1x8GB) SDRAM DIMM

Giá bán: 5,886,850