Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

593915-B21 HP 16GB (1x16GB) SDRAM DIMM

Giá bán: 4,046,850

Description:
HP 16GB (1x16GB) Quad Rank x4 PC3-8500
(DDR3-1066) Registered CAS-7 Memory Kit

Part Number(s)
Option Part# 593915-B21
HP SmartBuy Part# 593915-S21
Spare Part# 595098-001
Assembly Part# 500207-171

Note:
Our HP Part# 593915-B21 is guaranteed genuine HP product with a
HP serial number and logo.
We do not sell 3rd party HP memory