Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Showing 1–12 of 14 results

Thiết bị điện tử

778268-B21 HP 16GB (1x16GB) SDRAM DIMM

Giá bán: 9,106,850

Thiết bị điện tử

810744-B21 HP 16GB (1x16GB) SDRAM DIMM

Giá bán: 10,256,850

Thiết bị điện tử

672633-B21 HP 16GB (1x16GB) SDRAM DIMM

Giá bán: 1,976,850

Thiết bị điện tử

593915-B21 HP 16GB (1x16GB) SDRAM DIMM

Giá bán: 4,046,850
Giá bán: 2,896,850
Giá bán: 4,506,850
Giá bán: 2,206,850

Thiết bị điện tử

672631-B21 HP 16GB (1x16GB) SDRAM DIMM

Giá bán: 1,746,850
Giá bán: 2,896,850
Giá bán: 2,206,850
Giá bán: 2,436,850

Thiết bị điện tử

726720-B21 HP 16GB (1x16GB) SDRAM DIMM

Giá bán: 4,276,850