Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

447186-002 , 495277-004 , 531294-001 , AG425-64201 HP 300-GB 15K M5314 FC HDD

Giá bán: 2,896,850

Description:
HP StorageWorks 300GB 15K Fibre Channel
40 pin 2Gb/s HotSwap Hard Drive
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Hard Drive

Part Number(s)
Option Part# AG425A
Option Part# AG425B
Option Part# AG425-64201
Option Part# AG718B
Option Part# AG719B
Spare Part# 416728-001
Assembly Part# 404394-003
Assembly Part# 404395-003
Assembly Part# 404396-002
Assembly Part# 447186-002
Assembly Part# 495277-004
Assembly Part# 531294-001
Model# BF300DAJZQ
Model# BF300DASTH
Model# BF300DA47B
Model# BF300DA482
Model# BF300D6188
Model# BF3005A478