Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

404701-001 , 404701-001 , BD30087B53 , BD30088279 HP 300-GB U320 SCSI HP 10K

Giá bán: 2,896,850

Description:
300GB Ultra320 3.5-inch SCSI Hot-Plug 10K

Part Number(s)
Option Part# 350964-B22
Spare Part# 351126-001
ROHS Part# 404701-001
Model# BD3008A4C6