Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

397553-001 HP 250-GB 1.5G 7.2K 3.5 SATA HDD

Giá bán: 2,206,850

Description:
HP 250GB 1.5G 7.2K RPM 3.5-inch HotPlug SATA Drive
For HP G1-G7 Proliant SATA Servers and select Storage Arrays
Genuine HP serial number and firmware

Part Number(s)
Option Part# 349239-B21
Spare Part# 397553-001
Assembly Part# 352561-001
Assembly Part# 353044-001
Assembly Part# 391335-002
Assembly Part# 391335-004
Assembly Part# 397377-004
Assembly Part# 407525-003
Assembly Part# 431689-001
Assembly Part# 432337-001
Assembly Part# 454141-001
Model# GB0250C8045
Model# 6L250S0
Model# 7L250S0
Model# ST3250624AS
Model# ST3250620NS
Model# WD2500YS-70SHB0