Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

878663-B21 HP Xeon 8180M 2.5GHz ML350 G10

Giá bán: 500,616,850

Description:
HP Intel® Xeon® Platinum 8180M ML350 G10
(2.5GHz/28-core/38.5MB/205W)
Full Processor Option Kit

Part Number(s)
Manufacturer Part# 878663-B21

HP Processor Kits:
Manufacturer Part# 878663-B21
This is the full processor option kit. It includes the
Processor(s), Heat-Sink(s), Fan(s), Thermal paste