Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

395924-001 , DG036A8B53 , DG036A8B5B , DG036A9BB6 HP 36-GB 3G 10K 2.5 SP SAS HDD

Giá bán: 1,516,850

Description:
HP 36GB 2.5-inch SFF SAS 3Gb/s 10K RPM
Single Port (SP) Enterprise (ENT) Hot-Plug Hard Drive
In HP 2.5-inch SFF SAS Hot-Plug Hard Drive tray (as pictured)
For HP G1-G7 Proliant SFF SAS Servers and select Storage Arrays
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Hard Drive

Part Number(s)
Option Part# 375859-B21
Spare Part# 376596-001
Assembly Part# 395924-001
Assembly Part# 375696-001
Assembly Part# 375712-001
Model# DG036A8B53
Model# DG036A8B5B
Model# DG036A9BB6