Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

376595-001 HP 146-GB 3G 15K 3.5 SP SAS HDD

Giá bán: 2,206,850

Description:
HP 146GB 3.5-inch LFF SAS 3Gb/s 15K RPM
Single Port (SP) Enterprise (ENT) Hot-Plug Hard Drive
In HP 3.5-inch LFF SAS Hot-Plug Hard Drive tray (as pictured)
For HP G1-G7 Proliant SFF SAS Servers and select Storage Arrays
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Hard Drive

Part Number(s)
Option Part# 375872-B21
Option Part# 375872-S21
Spare Part# 376595-001
Assembly Part# 443169-002
Assembly Part# 392254-003
Assembly Part# 375698-003
Assembly Part# 431943-003
Assembly Part# 481653-002
Model# DF146A4941
Model# DF146A9845
Model# DF146A8B57
Model# DF146ABAA9
Model# DF146BAFDU