Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

359461-006 , BD14655B2A , BD14656ABC , BD14658225 HP 146.8-GB 10K FC-AL HDD

Giá bán: 2,206,850

Description:
StorageWorks 146.8GB 10K Fibre Channel 40 pin 2GB/s HotSwap FCAL Hard Drive
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Hard Drive

Part Number(s)
Option Part# 293556-B21
Spare Part# 300590-002
Assembly Part# 359461-006
Model# BD1465822C
2-5-2 Part# FE-23518-01