Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

357012-B21 HP 36-GB U320 NHP 15K

Giá bán: 4,506,850

Description:
HP 36.4GB 15K Ultra320 68-Pin 68-Pin Non-Hot-Plug Hard Drive
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Hard Drive

Part Number(s)
Option Part#
357012-B21
Spare Part#
357913-001
404711-001
311769-001
Assembly Part#
356914-004
360209-006
365699-004
306641-005
365699-010
356914-010
360209-012
412751-017
Model#
BF03697B5A
BF03698287
BF03698578
BF03698782
BF03699BC6
BF0369A4BC
BF0369A522
BF0369B272