Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

286775-B22 HP 18.2GB U320 SCSI HP 15K

Giá bán: 2,896,850

Description:
18.2GB Ultra320 3.5-inch SCSI Hot-Plug 15K Hard Drive
In HP Hot-Plug Hard Drive tray (as pictured)
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Hard Drive

Part Number(s)
Option Part# 286775-B22
Spare Part# 289240-001