Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Showing all 4 results

Máy chủ - Server

Máy chủ Dell PowerEdge T30

Giá bán: 15,574,41034,691,410
Giá bán: 13,612,41026,709,410

Máy chủ - Server

Máy chủ ASUS R230

Giá bán: 15,395,00117,975,000

Máy chủ - Server

Máy chủ ASUS T130

Giá bán: Liên hệ