Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Showing 37–48 of 300 results

Thiết bị điện tử

00AJ375 IBM 120-GB 2.5 SATA MLC SS SSD

Giá bán: 6,806,850

Thiết bị điện tử

49Y5854 IBM 512-GB 2.5 SATA MLC SS SSD

Giá bán: 9,796,850

Thiết bị điện tử

00AJ380 IBM 240-GB 2.5 SATA MLC SS SSD

Giá bán: 9,106,850

Thiết bị điện tử

00AJ025 IBM 240-GB 2.5 SATA MLC SS SSD

Giá bán: 7,496,850

Thiết bị điện tử

90Y8668 IBM 128-GB 2.5 SATA MLC SS SSD

Giá bán: 7,496,850

Thiết bị điện tử

49Y5849 IBM 64-GB 2.5 SATA MLC SS SSD

Giá bán: 5,656,850

Thiết bị điện tử

00AJ015 IBM 800-GB SATA 2.5 MLC HS SSD

Giá bán: 22,676,850
Giá bán: 22,446,850
Giá bán: 15,776,850

Thiết bị điện tử

00FN327 IBM 480-GB SATA 2.5 MLC HS SSD

Giá bán: 21,986,850
Giá bán: 15,776,850

Thiết bị điện tử

00AJ365 IBM 480-GB SATA 2.5 MLC HS SSD

Giá bán: 12,096,850