Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

GY583 Dell 400-GB 10K 3.5 3G SAS w/F238F

Giá bán: 2,666,850

Description:
Dell 400GB 3.5-inch LFF Serial Attached SCSI (SAS) 3G 10K
Enterprise (ENT) Hot-Plug Hard Drive
in Dell F238F 3.5-inch Hot-Plug Hard Drive Tray (as pictured)
Genuine Dell serial number and firmware
Genuine Dell Certified Enterprise Class Hard Drive

Part Number(s)
Dell Part# 341-5448
Dell Part# 341-5449
Dell Part# 341-5851
Dell Part# GX957
Dell Part# GY583
Dell Part# GX958
Dell Part# 0GY583
Dell Part# 0GX958
Dell Part# 0GX957
Dell Part# MM407
Dell Part# 0MM407
Seagate Part# ST3400755SS