Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

9FN066-057 EQL 600-GB 15K 3.5 SAS PS4000XV

Giá bán: 4,506,850

Description:
Dell EqualLogic 600GB 15K RPM 6Gb/s
3.5-inch Serial Attached SCSI (SAS)
Hot-Plug Hard Drive in Dell EqualLogic
PS4000 / PS5000 / PS6000 series
3.5-inch Hot-Plug Hard Drive Tray (as pictured)
Genuine Dell EqualLogic serial number and firmware
Genuine Dell EqualLogic Certified Hard Drive

Compatible Storage Arrays:
Dell EqualLogic PS4000 PS4000XV
Dell EqualLogic PS5000 PS5000XV
Dell EqualLogic PS6000 PS6000XV
Dell EqualLogic PS6010 PS6010XV

Part Number(s)
Dell Part# 9FN066-057
Seagate Part# ST3600057SS-EQL