Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

878849-001 , VK000960GWEZD , VK000960GWJPF HP G9 G10 960-GB 6G 2.5 SATA RI SC SSD

Giá bán: 14,396,850

Description:
HP 960GB 2.5-inch SFF SATA Read
Intensive (RI) 6G SC Digitally Signed
Firmware (DS) Solid State Drive
In HP Hot-Plug Smart Carrier (SC) (as pictured)
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Certified Solid State Drive

Part Number(s)
Option Part# 877752-B21
Spare Part# 878849-001
Assembly Part# 877013-003
Model# VK000960GWJPF