Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

461203-B21 HP 64-GB 1.5G 2.5 NHP SATA SSD

Giá bán: 3,356,850

Description:
HP 64GB 2.5-inch SATA 150MB/s NHP SSD
For NHP G6 G7 G8 G9 Proliant SATA Servers

Part Number(s)
Option Part# 461203-B21
Spare Part# 461333-001
Assembly Part# 460709-002
Model# FK0064CAAZQ